Boeken MBCL: Compassie in je leven

Auteurs: Frits Koster en Erik van den Brink
Uitgeverij: Boom, herziene druk 2019.

Het hulpboek Compassie in je leven is een gids voor iedereen die worstelt met een negatieve houding naar zichzelf of met problemen in hun relaties met anderen. Met de bij het hulpboek horende oefeningen, welke je als audiobestanden kunt downloaden bij aankoop van het boek, leer je meer balans te creëren tussen je eigen zorgen en behoeften en die van de ander, in je werk en je persoonlijke leven. Klik hier voor een recensie van het boek.

Compassievol leven

Auteurs: Erik van den Brink en Frits Koster
Uitgeverij: Boom, herziene druk 2016.

Elk mens beschikt over het vermogen tot compassie of mededogen. Maar niet altijd heeft dit vermogen de kans gekregen volledig tot ontwikkeling te komen. Gelukkig kan daar door oefening iets aan worden gedaan. Dit boek is geschreven voor iedereen die gezonder wil leren omgaan met psychisch of lichamelijk lijden en de helende werking van mindfulness wil verdiepen met compassiebeoefening.

Aan MBCL gerelateerde boeken

Doe ‘s lief

Auteurs: Marjolein Prenger en Irma Smegen
Uitgeverij: Boom, 2023

Vriendelijkheid voor de ander begint met vriendelijkheid voor jezelf. Dat weten we als volwassenen misschien wel, maar we weten ook hoe moeilijk dat in de praktijk is. Met dit boek kunnen kinderen zelf of samen met een volwassene oefenen met (zelf)compassie. Zo leren ze dat het nu eenmaal niet altijd lukt om alles goed te doen, dat het prima is om anders te zijn dan de rest, en dat zij daarin net zo zijn als iedereen. In toegankelijke taal en met behulp van korte oefeningen leren kinderen stapsgewijs hoe zij met vriendelijke ogen naar zichzelf en de ander kunnen kijken.

De auteurs ontwikkelden deze training voor én samen met kinderen tussen 8 en 13 jaar. Het boek is gebaseerd op de wetenschappelijk onderbouwde MBCL‑training voor volwassenen van Frits Koster en Erik van den Brink.

Handboek positieve psychologie

Redactie: Ernst Bohlmeijer, Nele Jacobs, Jan Auke Walburg en Gerben Westerhof.
Uitgeverij: Boom, 2021.

Het Handboek positieve psychologie – theorie, onderzoek en interventies – biedt een leidraad voor iedereen die de positieve psychologie wil toepassen in zijn werk. De positieve psychologie wint nog altijd terrein in Nederland, niet alleen in de (geestelijke) gezondheidszorg, maar ook in het onderwijs en in tal van andere sectoren. Dit boek toont de volledige reikwijdte van de positieve psychologie en omvat 550 pagina’s met 24 gerangschikte hoofdstukken – met o.a. een geactualiseerd hoofdstuk over compassie door Erik van den Brink en Frits Koster. Het boek is niet goedkoop maar zeer de moeite waard als deze nieuwe transdiagnostische psychologiestroming je aanspreekt.

De kunst van mindful communiceren

Redactie: Frits Koster en Jetty Heynekamp
Uitgeverij: Boom, 2020.

In ‘De kunst van mindful communiceren’ presenteren Frits Koster en Jetty Heynekamp, tezamen met een keur aan experts, zes communicatiemethoden waarin mindfulness impliciet of expliciet een rol speelt. Onder andere Geweldloze Communicatie, Deep Listening en Interpersoonlijke Mindfulness komen aan de orde. Deze communicatiemethoden kunnen goed geïmplementeerd worden in organisaties zoals de (geestelijke) gezondheidszorg of het onderwijs en zijn geschikt voor iedereen die met mensen werkt, of die geïnteresseerd is in mindful communiceren.

Houvast voor elkaar

Auteurs: Nadine Köhle, Stans Drossaert, Ernst Bohlmeijer, Frits Koster en Jetty Heynekamp.
Uitgeverij: Lannoo, 2020.

‘Kanker heb je samen’ is een bekende uitspraak. Veel partners van mensen met kanker kampen met psychologische problemen. Uiteraard gaat er veel zorg en aandacht naar de patiënt, maar ook voor partners is het een ontzettend zware periode. Speciaal voor hen ontwikkelden Nadine Köhle, Stans Drossaert en Ernst Bohlmeijer (Centre of eHealth and Well-being Research, Universiteit Twente), i.s.m. Frits Koster en Jetty Heynekamp een evidence-based mindfulness en (zelf)compassie trainingsprogramma op maat.

Aan de hand van concrete (luister)oefeningen en tips krijgen partners van mensen met kanker – of worstelend met andere (chronische) ziekteklachten – handvatten aangereikt om hun veerkracht te vergroten, anders om te gaan met stress en piekergedachten en open te blijven communiceren met hun partner.

Audioboek Vier levensvrienden

Auteurs: Frits Koster, Erik van den Brink en Jetty Heynekamp
Uitgeverij: Milinda, 2013.

Maak kennis met vriendelijkheid, compassie, (mede)vreugde en gelijkmoedigheid. Deze vier ego-overstijgende levensvrienden bestrijken alle vier een ander terrein. Als je spreekt van een welzijnsthermometer dan richt compassie zich op het gebied onder nul graden. Vriendelijkheid richt zich op het gebied boven nul, terwijl medevreugde zich specifiek richt op de extra aangename en warme temperatuur. Gelijkmoedigheid dient als een beschermend omhulsel en als bescherming bij extreme temperaturen.

Op de cd’s staan geleide meditatieoefeningen om de vier verheven gemoedstoestanden tot ontwikkeling te brengen. Het boekje dient als ondersteuning, biedt achtergrondinformatie en beschrijft de valkuilen die op kunnen treden bij de beoefening.Vier levensvrienden biedt een uitnodiging om met vriendelijke, compassievolle, vreugdevolle of onpartijdige ogen te kunnen kijken naar onszelf en naar de wereld om ons heen.

Audiobestanden Mildheid

Auteurs: Frits Koster & Jetty Heynekamp
Uitgeverij: Milinda, 2011.

Deze audiobestanden plus begeleidend boekje (pdf) laten de lezer kennismaken met de heilzame kracht van vriendelijkheid en compassie. Op de schaal van een ‘gevoelsthermometer’ richt compassie (karuna in het Pali) zich op de temperaturen ónder het nulpunt en heeft als wens om pijn en lijden te verzachten. Vriendelijkheid (of metta) richt zich op de temperaturen bóven het nulpunt en streeft naar het bevorderen van het welzijn van onszelf en dat van anderen. Vriendelijkheid en compassie zijn hartverwarmend en kunnen worden samengevat in de term ‘mildheid’ of heartfulness, als waardige aanvulling op het begrip mindfulness.

De audiobestanden op ‘Mildheid – geleide meditatieoefeningen voor vriendelijkheid en compassie’ bevatten geleide meditatieoefeningen, waarmee de cirkel van compassie en vriendelijkheid steeds kan worden uitgebreid, uitgaande van onszelf naar uiteindelijk alle levende wezens. Het boekje (als pdf), met een voorwoord van Edel Maex, dient als ondersteuning, biedt achtergrondinformatie en beschrijft valkuilen die kunnen optreden bij de beoefening.

Ruimte maken voor lichaam en geest in therapie

Auteurs: Nathalie Cardinaels en Lien Goossens (red.)
Uitgeverij: Acco, 2019.

Lichaam en geest hangen nauw samen. Hebben we last van fysieke klachten of een medische aandoening, dan heeft dat effect op onze psyche. Andersom, voelen we ons mentaal niet lekker, dan gaan we dat ook in ons lichaam voelen.

In dit boek delen ervaren therapeuten technieken en interventies die volgens hen waardevol kunnen zijn bij het werken rond lichaam en geest in de therapie. Ze hebben zich laten inspireren door allerhande methodieken en therapierichtingen, zoals cognitieve gedragstherapie, sensorimotore psychotherapie, traumawerk, ACT, mindfulness en heartfulness en andere benaderingen. Specifiek is dit boek gericht op werken met volwassenen die klachten ervaren waarbij lichaam en geest een rol spelen. Frits Koster en Erik van den Brink hebben samen twee hoofdstukken geschreven: ‘Compassietraining: de waarde van care, ook als er geen cure is – wijs en compassievol omgaan met pijn’ en ‘Het dier in jezelf leren kennen: de drie emotieregulatiesystemen uit CFT’.

Nieuw boek

Compassietraining voor kinderen van 8-13 jaar gebaseerd op Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL)

Online Verdiepingsreeks
‘Mindfulness en de vier Levensvrienden’

Klik hieronder voor meer info en om direct te kunnen beginnen