Publicaties vriendelijkheid en compassie

Compassie in je leven
Auteurs: Frits Koster en Erik van den Brink
Uitgeverij: Boom, volledig herziene 8e druk 2019.

Een vriendelijker omgang met jezelf, meer sociale verbondenheid, minder angst om fouten te maken – wie wil dat niet? In de praktijk blijkt het leven lang niet altijd gemakkelijk te zijn. Compassie, of mededogen, stelt je in staat meer levensgeluk te ervaren.

Compassie is een sensitieve houding bij lijden in onszelf en in anderen, en de bereidheid ons in te zetten om dit lijden te verlichten en te voorkomen. Compassie is bij iedereen in aanleg aanwezig, maar kan door allerlei omstandigheden onvoldoende tot wasdom komen. Onderzoek toont aan dat compassie een gouden weg aanreikt naar emotionele gezondheid, welzijn en veerkracht. Met behulp van dit zelfhulpboek kun je dit vermogen door oefening laten groeien en verdiepen.
Bestel on-line>>


compassievol-leven

Compassievol leven
Auteurs: Erik van den Brink en Frits Koster
Uitgeverij: Boom, herziene zesde druk 2019.

Elk mens beschikt over het vermogen tot compassie of mededogen. Maar niet altijd heeft dit vermogen de kans gekregen volledig tot ontwikkeling te komen. Gelukkig kan daar door oefening iets aan worden gedaan. Dit boek is geschreven voor iedereen die gezonder wil leren omgaan met psychisch of lichamelijk lijden en de helende werking van mindfulness wil verdiepen met compassiebeoefening.
Bestel on-line>>


Mildheid

Audioboek Mildheid
Auteurs: Frits Koster & Jetty Heynekamp
Uitgeverij: Asoka, 2011.

Dit boekje met downloadbare audiobestanden laat de lezer kennismaken met de heilzame kracht van vriendelijkheid en compassie. Op de schaal van een ‘gevoelsthermometer’ richt compassie  zich op de temperaturen ónder het nulpunt en heeft als wens om pijn en lijden te verzachten. Vriendelijkheid richt zich op de temperaturen bóven het nulpunt en streeft naar het bevorderen van het welzijn van onszelf en dat van anderen.
Bestellen>>


Vier levensvrienden

Audioboek Vier levensvrienden
Auteurs: Frits Koster, Erik van den Brink en Jetty Heynekamp

Uitgeverij: Milinda, 2013.

Maak kennis met vriendelijkheid, compassie, (mede)vreugde en gelijkmoedigheid. Deze vier ego-overstijgende levensvrienden bestrijken alle vier een ander terrein. Als je spreekt van een welzijnsthermometer dan richt compassie zich op het gebied onder nul graden. Vriendelijkheid richt zich op het gebied boven nul, terwijl medevreugde zich specifiek richt op de extra aangename en warme temperatuur. Gelijkmoedigheid dient als een beschermend omhulsel en als bescherming bij extreme temperaturen.

Op de cd’s staan geleide meditatieoefeningen om de vier verheven gemoedstoestanden tot ontwikkeling te brengen. Het boekje dient als ondersteuning, biedt achtergrondinformatie en beschrijft de valkuilen die op kunnen treden bij de beoefening.Vier levensvrienden biedt een uitnodiging om met vriendelijke, compassievolle, vreugdevolle of onpartijdige ogen te kunnen kijken naar onszelf en naar de wereld om ons heen.
Bestel on-line>>


Ruimte maken voor lichaam en geest in therapie
Auteurs: Nathalie Cardinaels en Lien Goossens (red.).
Uitgeverij: Acco, 2019

Lichaam en geest hangen nauw samen. Hebben we last van fysieke klachten of een medische aandoening, dan heeft dat effect op onze psyche. Andersom, voelen we ons mentaal niet lekker, dan gaan we dat ook in ons lichaam voelen.
In dit boek delen ervaren therapeuten technieken en interventies die volgens hen waardevol kunnen zijn bij het werken rond lichaam en geest in de therapie. Ze hebben zich laten inspireren door allerhande methodieken en therapierichtingen, zoals cognitieve gedragstherapie, sensorimotore psychotherapie, traumawerk, ACT, mindfulness en heartfulness en andere benaderingen. Specifiek is dit boek gericht op werken met volwassenen die klachten ervaren waarbij lichaam en geest een rol spelen. In dit boek hebben Frits Koster en Erik van den Brink twee hoofdstukken geschreven.
Bestellen>>


Compassietraining in de GGZ  
Auteurs: Erik van den Brink en Frits Koster. Dit artikel is een bewerking van het hoofdstuk ‘Compassie’ van dezelfde auteurs, met vriendelijke toestemming overgenomen en aangepast uit Handboek positieve psychologie: theorie, onderzoek & toepassingen (Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2013 – onder redactie van Ernst Bohlmeijer, Linda Bolier, Gerben Westerhof en Jan Walburg.)