Erkenning MBCL als MBP

We zijn zeer verheugd dat de Vereniging Mindfulness-Based trainers Nederland (VMBN), de British Association of Mindfulness-based Approaches (BAMBA) en de European Associations for Mindfulness (EAMBA) in 2023 MBCL officieel erkend hebben als een Mindfulness-Based Program (MBP). Zij namen daarbij unaniem het advies over van de Taskforce die zich buigt over accreditatie van MBP’s anders dan MBSR en MBCT. De 17 jaar geleden door Erik van den Brink en mij (Frits Koster) ontwikkelde training Mindfulness-Based Compassionate Living was een van de MBP’s die meedeed in de pilotfase van dit accreditatieproces en voldeed aan de internationaal erkende criteria voor MBP’s die de Taskforce gebruikt. MBCL is daarmee het eerste erkende ‘follow-up’ MBP (volgend op een basis MBP zoals MBSR, MBCT) met een ‘normal dose’ van duur en oefentijd.

Compassie in je leven

Mindfulness verdiepen met Heartfulness. Boom, Nederland, 2019.

Compassievol leven

Een mindfulness-based verdiepingsprogramma. Boom, Nederland, 2016.