Scholing voor professionals

Scholing voor (G)Gz-professionals en trainers MBSR/MBCT

Ook onder hulpverleners, die de heilzame werking van mindfulnessbeoefening ontdekt hebben, persoonlijk en/of professioneel, ontstaat in toenemende mate een behoefte aan verdieping. De groeiende werkdruk in de moderne (G)Gz gaat niet zelden gepaard met ‘empathiemoeheid’ naar cliënten en een tekortschietende zelfcompassie. Daarnaast zoeken veel hulpverleners naar mogelijkheden om een compassionele houding en compassiegerichte oefeningen te integreren in hun werk, in individuele contacten. Ten slotte speelt bij veel trainers MBSR/MBCT niet alleen de behoefte om zichzelf verder te ontwikkelen op het pad van mildheid en mindfulness, maar is er ook behoefte aan een gestructureerde vervolgcursus voor deelnemers, die eerder de cursus MBSR/MBCT hebben gevolgd.

Om te voldoen aan deze verschillende behoeftes hebben we de volgende oefen- en leermogelijkheden ontwikkeld voor (G)Gz-professionals en mindfulnesstrainers.

De 8 weken durende cursus MBCL of Compassietraining voor hulpverleners:
Deze training (8 x 2,5 uur en een extra stilte- of oefenbijeenkomst) is vooral een training voor mensen die werken met mensen, om het vermogen tot (zelf)compassie bij zichzelf te ontwikkelen. De 8 weken durende cursus richt zich niet op het leren werken met compassiegerichte methodieken maar is vooral ervaringsgericht van aard.

Het MBCL-programma in drie dagen:
Voor hulpverleners en trainers die de cursus in eerste instantie voor zichzelf willen volgen is er ook de gelegenheid om in een kortere, meer gecondenseerde manier de meest belangrijke elementen uit het MBCL-programma te kunnen ervaren, namelijk in de vorm van een lang weekend (3 dagen). Van vr 15 t/m zo 17 september 2017 zal er in de stad Groningen weer een ervaringsgerichte MBCL-workshop plaatsvinden (o.l.v. Frits Koster). Klik hier voor meer informatie.

MBCL Scholingsprogramma – module 1 (3 dagen):
Deze module is bedoeld voor hulpverleners en mindfulnesstrainers die cliëntgericht (individueel of groepsmatig) willen gaan werken met compassie. In module 1 kunnen de deelnemers kennismaken met compassiegerichte oefeningen en daarnaast met de inhoud, de onderbouwing en de achterliggende theorie. 

MBCL Scholingsprogramma – module 2 (3 dagen):
In module 2 ligt de nadruk op het meer vertrouwd raken met het werken met het curriculum en op het zelf begeleiden van compassiegerichte oefeningen.

N.B. Voor trainerschap beschouwen we de twee modules als onontbeerlijk. De beide modules worden momenteel in Amsterdam gegeven via het Centrum voor Mindfulness (CvM). De eerstvolgende module 1 workshop vindt plaats van ma 23 t/m wo 25 oktober 2017;  klik hier voor meer informatie.

Volledige MBCL Teacher Training (module 1+2 in één workshop van 6 dagen):
bij het Instituut voor Mindfulness (IvM) bieden we de beide modules ook wel aan in één workshop van 6 dagen. De MBCL TT van vrijdag 28 april t/m woensdag 3 mei 2017 is volgeboekt. De eerstvolgende keer zal de volledige MBCL Teacher Training in Nederland plaatsvinden van vr 30 juni t/m do 5 juli 2018Klik hier voor meer informatie.